Çevrenin Zekaya Etkisi
Beyin Gücü 46 0

Çevrenin Zekaya Etkisi

Çevrenin Zekaya Etkisi

Zekâ yapımızın daha çok doğal anne babamızın zekâ yapısına benzediğini biliyoruz ama bu demek değildir ki içinde yaşadığımız aile ve çevrenin, zekamızın gelişmesinde etkisi yoktur. İçinde yaşadığımız çevrenin de zekamızın gelişmesine önemli etkisi vardır. Tek yumurta ikizleri birbirinden ne kadar farklı çevrelerde yetişirlerse aralarındaki zeka farkı da o kadar fazla olmaktadır çünkü. Ana-baba evinin zihinsel gelişmeyi etkilediği istatistiklerle tespit edilmiştir. Çeşitli eğitim seviyesine sahiplerden gelen çocukların diğerlerine göre daha başarılı oldukları belirlenmiştir. 1700 ve 1910 yılları arasında yaşayan 4421 ünlü kişinin kökenini inceleyen bir araştırma sonucunda bu kişilerin %83’ünün üst tabakadan ve ancak %16’sının alt tabakadan geldiğinin ortaya çıkması, çevre faktörünün zekanın gelişiminde ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar başarı ve zekâ birbirinden farklı olsa da başarıda zekanın önemli bir payı olduğu göz önüne alınacak olursa bu bize zekâ hakkında da bilgi verir. Elbette başarıda zekanın payı büyük ama her başarılının aynı zamanda zeki olduğu söylenemez. Zihinsel zekâları yüksek bir yığın insan gelmiş geçmiş ki kendilerinden daha az zeki olanların yanında ciddi bir başarıları olmamıştır. Zekaya çevrenin etkilerinin arasında; çevreden etkilenen kişilik yapısı sosyo-psikolojik çevre, dil yeteneği, etkileşim ve güçlü istek sayılabilir. Kaygılı ve korkak çocuklar problem çözerken yapılan işe dikkatlerini vermede güçlük çekerler ve dolayısı ile zekâ testlerindeki başarı düşük olur. Bir başka etken de ailelerinin beklentilerinden dolayı orta ve yüksek sosyo-ekonomik ailelerden gelen çocukların diğerlerine göre daha istekli olmaları ve test sırasında daha fazla gayret sarf etmeleridir. Şartlar eşit tutulduğunda orta ve yüksek sosyo-ekonomik seviyeden gelen kişilerin zekâ puanları, düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen kişilere kıyasla daha yüksek olmaktadır. En düşük ile en yüksek sosyo-ekonomik düzey arasındaki puan farkı 20’ye kadar çıkmaktadır. İnsanın anne babasından sonra zekâ yapısını ve gelişmesini en çok etkileyen faktör eğitim ve okumadır. Bilgi, zekâ farklılıklarının kapatılması açısından iyi bir araçtır.

Kaynak Kitap; Ruhun Deşifresi
Yazar: Mehmet Ali Bulut
Hayat Yayınları

Ferhat Arslan {Ferhat}

Selam 26 yaşındayım kişisel gelişim hakkında kendime yetecek kadar eğitim aldım. Edinmiş olduğum bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıp hem kendimi geliştirmek hemde sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir