Endişe ve Vehim
Kitaplardan Notlar 289 1

Endişe ve Vehim

Vehim ve endişe de zihnimizdeki derin devletin illegal faaliyetlerindendir. Daha doğrusu, içimizdeki derin devletin, statükoyu muhafaza etmek ve bizi eyleme geçmekten vazgeçirmek için oluşturduğu dehşet senaryolarıdır. Vehim, uyanıkken karabasan görmeye benzer.

Yukarıdaki bahislerde de işaret ettiğimiz gibi zihnimiz geleceği tasarlarken sürekli kendince senaryolar üretir. Elbette bu senaryoları tasarlarken esas aldığı ölçütler, kendinde hazır bulunan malzeme ve değerlerdir. Bu değerlerin, nasıl ve ne zaman zihnimizde yer aldığını bilmesek de zihnimizin, bizim ve çevremizin bir eseri olduğunu biliyoruz artık.

İşte beynimizin, geleceğe dair serbest tasarımlar yaptığı her seferinde, zihnimiz onun önüne bazı dehşet senaryoları koyar ki biz mevcut durumu değiştirmeyelim. Zihin, o dehşet senaryolarını, varlığımızın tehdit altında olmadığı “halihazır durumu” muhafaza etmek için önümüze koyar. Çünkü yeni bir adım ve değişikliğin ne risk getireceği bilinmemektedir. O yüzden zihin, pozisyonumuzu bozduğumuz taktirde ne gibi risklerin olabileceğini önümüze koyarak bizi yeni adımlar atmaktan alıkoymaya çalışır. Bizi yeni bir karar vermekten veya harekete geçmekten alıkoyar. Tabii ki temel dürtü bizi korumaktır!

İnsanın özündeki ilerleme ve gelişme dürtüsü, beyni, sürekli arayışlara sevk eder. Buna karşılık içimizdeki “derin devlet” ise beynimizi, zihnin telkinleri doğrultusunda, yeni arayışlardan vazgeçirmeye çalışır. Böylece beyin bazen iki durum arasında kalır. Bir yanda nefis veya aklımızın talebi, diğer yanda zihnimizin ortaya koyduğu sakıncalar! Beyin bu noktada ne yapacağını tam kestiremez.

Bu durum, şuna benzer: Diyelim ki çok susamışsınız, acil olarak susuzluğunuzu gidermeye ihtiyacınız var. Fakat suyun bulunduğu yerde azgın bir aslan duruyor. Susuzluktan ölme riski mi, aslana parçalanma riski mi daha fazladır? Beyin bu durumda, hangisini tercih etmesinin vücut için daha makul ve yararlı olduğuna karar veremez. Çünkü zihnin verileri ürkütücüdür. O yüzden de tereddüde düşer.

İşte bu tereddüt vehimdir. Az çok her insanda bulunmaktadır bu his ve aslında olmasında da yarar var. Zira, korku da insanı gereksiz tehlikelere atılmaktan korumak için cesaret kadar gereklidir. Dolayısıyla gerçekten orada bir aslan varsa bu yakın bir tehlikedir ve vücudu ondan uzak tutmak gerekir. Ama orada aslan olmadığı halde zihin, beynin önüne böyle bir halüsinasyon koyuyorsa ortada bir problem var demektir.

Nefsin suya ihtiyacı var; bu reeldir. Suyun başında azgın bir aslan bulunduğu ise sanaldır, zihnimizin tasarlamasıdır. Ama beynimiz sanal ile reeli birbirinden ayırt edemiyor. Eğer aslanın varlığı reelse çünkü başka verilerden beynimize, orada aslan olmadığına dair bilgiler de gelmektedir ondan sakınmamız gerekir. O var olduğu halde onun yok sanılması da tehlikedir elbette.

Ama asıl tehlike, olmayanı var saymak ve hareketleri ona göre bina etmektir. Öyle durumlarda vehim, endişeye dönüşür ki bu artık bünyede tahribat yaratacak bir durumdur. Bu durum uzun süre devam ettiğinde endişe bütün eylemlerimize sirayet eder. Bundan sonrası bir hastalık halidir ve tedavi gerektirir.

Elbette vehim, zihnimizin üretebildiği en büyük bela değil. Fakat her kötü gidişin başlangıcıdır. O yüzden vehim, insan zihninde büyütülmeden başı ezilmesi gereken bir yılandır. Onu küçükken yok etmediğiniz taktirde birgün karşınıza ejderha olarak çıkar. Bu ise üstesinden kolaylıkla gelemeyeceğiniz kadar ağır ve ezici bir yük olur. Vehim bazen endişe boyutuna ulaşmaz. Vesvese boyutunda kalır. Fakat vesvese de ruhun gücünü kullanmaya mani olan en tehlikeli hallerden biridir. Üstelik vesvese sadece beynimizin, daha doğrusu zihnimizin bir oyunuda değildir. Vesvesede, nefsimiz de işin içindedir.

Bu makale Mehmet Ali Bulut’un Ruhun Deşifresi isimli kitabından alıntılanmıştır. Hayat Yayınları

Ferhat Arslan {Ferhat}

Selam 26 yaşındayım kişisel gelişim hakkında kendime yetecek kadar eğitim aldım. Edinmiş olduğum bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıp hem kendimi geliştirmek hemde sizleri bilgilendirmek istiyorum.

“Endişe ve Vehim” üzerine 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir