Ruhun Özellikleri ve Aparatları
Kitaplardan Notlar 32 0

Ruhun Özellikleri ve Aparatları

Ruhun Özellikleri ve Aparatları

Beden, anne karnında belli bir olgunluğa erişince, ruh verilir, denmiş. Bundan anlıyoruz ki ruhun en belirgin vasfı canlanmaya ve bilince sebep olmasıdır. Esasında Cenin zaten canlı olduğuna göre, ona ruh üflenmesi demek, ona bilinç kazandırılması demekte olabilir. Ruh da sonradan yaratılmış olmasına rağmen ölümsüzdür. Basittir; bölünmez, parçalara ayrılmaz. Bedenin her yerinde onun varlığını gösteren emareler vardır ama ruh bedenin şurasında dır diyemeyiz. Ruhu icraatıyla ve etkileriyle bedenin her yerinde hissederiz fakat somut bir mekanı yoktur. Bedenin içinde olmadığı gibi, dışında da değildir. Bütün işleri aynı anda idare eder, bir işi diğerine engel olmaz. Ruh, tabiattaki görünmez kanunlara benzer. Mesela, bir yer çekimi kanunu hayat ve şuur sahibi olsaydı ruh özelliği kazanırdı. Ruh, yukarıda da izah ettiğimiz gibi beden dediğimiz apar atla şu alemi idrak eder. Bilinç, onun fark edişidir. Akıl apar atıyla anlar, vicdanla tartar, karar verir, hayal ile planlar yapar, hafıza ile bilgi depolar, kalp ile sever. Sayılamayacak kadar çok kabiliyeti vardır. Bunların bir kısmı da maddi uzuvlarla ortaya çıkar. Ruh, el ile tutar, gözle görür, kulakla işitir, ayakla yürür. Bedende bulunduğu sürece bedene muhtaçtır ve faaliyetleri bedenle sınırlıdır. Ölüm, onun beden kayıtlarından kurtulmasıdır. Bir nevi bedenden bağımsız varlığına kavuşur ki bu onun gerçek mahiyetidir. O zaman bedene ihtiyacı kalmaz. Gözsüz görür, kulaksız işitir, beyinsiz düşünür. Mahşere kadar bedensiz bekler. Ahirette yeniden ve yeni bir bedene kavuşur, tabii eski bedenlerin bütün hatırat, sevap ve cezalarını kendine saklamış olarak.
Kaynak Kitap; Ruhun Deşifresi
Hayat yayınları

Ferhat Arslan {Ferhat}

Selam 26 yaşındayım kişisel gelişim hakkında kendime yetecek kadar eğitim aldım. Edinmiş olduğum bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıp hem kendimi geliştirmek hemde sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir